Grade R - 12

This section contains various free educational resources, to assist teachers and students during the 2020 COVID-19 lockdown. 

Die memorandums vir Fiela se kind: die drame sowel as die 10 gedigte is hier beskikbaar.

Hierdie program is geskik vir Afrikaans EAT leerders (Graad 6 - 12).